Een persoon kan geaard worden door middel van het dragen van een polsband met een polsbandsnoer. Indien men met zeer gevoelige componenten werkt is het te adviseren, vooral bijzittend werk, naast het dragen van ESD schoenen, altijd een ESD polsband te dragen.

Lees meer