Ionisatie airguns worden gebruikt om elektrostatische ladingen te neutraliseren en voor het verwijderen van verontreinigingen en stof van onderdelen middels perslucht. Door de neutralisatie wordt voorkomen dat onderdelen weer stof aantrekken.

Lees meer